KABARY MALAGASY PDF

ALASARON TENY: Tompokolahy sy tompokovavy: Ny andro iray izay hihaonana hono toy andro zato, izay iray donak’afo iray dinidinika na inona anefa. Raha mijery ny tranonkala hafa isika, dia mahita fa hafa miavaka amin’ny maro ny satria natao hianarana kabary fotsiny izy. Ohabolana: kabary Fanazavana malagasy, Kabary tsy efa tsy andoavana andevo antitra. Nataonao ho very angaha aho, no narianao tamin-kabary.

Author: Ker Dale
Country: Venezuela
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 27 November 2004
Pages: 413
PDF File Size: 15.54 Mb
ePub File Size: 20.51 Mb
ISBN: 178-4-71891-507-3
Downloads: 93994
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardak

Arivo teny, zato kabary: Cent discours, mille paroles; la confrontation mettra fin aux disputes.

Aza manao kabary ambony vavahady. Ne troublez pas l’ordre.

Kabary famangiana

Dovidovy endrika ka tian’ ny olona haratsiana ary amboalambo tarehy ka tian’ ny kabary hodiavina. Fisa-molotra sendra kabaryka tojo ny sahaza azy. Malagwsy domboina ve raha ny anay, fa kabary tsy efan-kalady raha anareo. Kabary misy hena ratsyka izay mahery vava ihany no amboninjato.

  AUSLANDER PAUL DOWSWELL PDF

Kabarin -d Rainisalama ka ny sisa manaraka ihany. Pareil au discours de Rainisalama: Kabary tsy iangarana tsy vita.

rindran-teny an-kabary

Kabary tsy mahavery olona. Kabaro tsy hefaina tsy andoavana andevo antitra. Kabary tsy efa tsy andoavana andevo antitra. Mahita anay votsa vava ka mitati – kabary isan’ andro.

Kabary famangiana – Wikipedia

Discours des gens de Vonizongo: Tel qui ne brille pas chez lui peut briller parmi de moins brillants. Nataonao dia ho very angaha aho no dia narianao tamin- kabary? Se disait de ceux qui malagasj assistaient pas leurs parents dans l’ embarras. Na tsy hitahy aza ny matyranomaso va tsy hirotsaka? Bon chien chasse de race.

Raha revom-potakany rano no manala ; raha revon-tenyny vava no manala ; raha revon’ alahelony havana no itarainana. Fitenenana somary ohabolana enti-milaza fotokevitra iray, dia ny hoe: Tanan’ aolo tsy ilaozam-pandrotrarana ; hadivory tsy ilaozan’ ambiaty ; teny maro tsy ilaozan’ izay ota. Entina miala tsiny ka ilazana fa amin’ ny zavatra maro atao tsy maintsy misy izay tsy metimety, misy kilemany.

  DESCARGAR METODO ARBAN PARA TROMPETA PDF

Teny zatokabary arivo ; fa iray ihany no marina. Cent paroles, mille discours; un seul est vrai. Tsy zoin- kabaryka mitakoko ny androngotapa-drambo mirebika dia ny androngo ihany koa. Vava diso tsy mba kabary malagaxy, fa ny homana aza misy latsaka.

Posted in Art