DNEVNIK TRENINGA I ISHRANE PDF

Kasnije je dnevnik treninga mogue analizirati i ukljuiti ga u plan tempiranja forme . Pretreniranost se moe pojaviti i kao rezultat loe ishrane ili. Download Dnevnik & Tablica Kalorija apk for Android. Brzi pregled kalorija i nutritivnog sastava hrane, kao i vodjenje dnevnika. časove scenskog pokreta imaćemo i radionice koje se odnose na retoriku, dikciju, razne vrste sportskih treninga, časove pravilne ishrane.

Author: Nazuru Mazumuro
Country: Paraguay
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 3 January 2009
Pages: 104
PDF File Size: 9.33 Mb
ePub File Size: 7.62 Mb
ISBN: 237-4-49665-321-5
Downloads: 49119
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tutaxe

Jednoj je bio sponzor La Gazetta i tvornica bicikala Bianchi, a drugoj puno bogatiji sponzori Atala i Corriere dello Sport. Takoer treba oitistiti gor-nju povrinu pedale gdje je u dodiru s blokejem i same blokeje na biciklistikim cipelama jer prljavtina na tom mjestu izaziva prekomjerno troenje.

Zato njihovo podruje treba proi brzo. Loa tehnika znai da se biciklist puno klima na biciklu i pri tome volan stalno ide lijevo-desno. Giro dItalia je zahvaljujui dobro koncipiranoj stazi esto zanimljivija i dinaminija utrka nego Tour de France koji je iscrpljujui zbog veih temperatura naroito u Pirine-jima.

Jshrane je potrebno zakrenuti kako bi se otkopala. Crta je esto sasvim glatka dok je asfalt koju ju okruuje grub pa se odmah osjeti razlika pri silasku s crte. Ne samo da voda s ceste ne prica po onome tko ih ima nego su zatieni i drugi vozai ako se radi o grupnoj vonji.

To je dovoljno vrsto i elastino, a moe se uvrstiti na puno mjesta na trsninga i vilicu bicikla bez opasnosti od otee-nja. Putu-jui polako svaki tren maksimalno upijaju ugoaj novih prostora.

Poeljno je po izlasku iz zavoja odmah ostati na putanji koja je ide-alna za prolazak slijedeeg zavoja, zato je vano gledati unaprijed i povezati zavoje. Udobnost bicikla ne treba zanemariti oshrane nakon nekoliko sati umor izazvan neudob-nou znaajno e smanjiti biciklistiku sposobnost.

  HEIDENHAIN LS 803 PDF

Neke kombinacije guma i felgi se vrlo teko razmontira-vaju pa treba biti oprezan.

Prvi korak je sjesti uspravno na bici-klu i otkopati jaknu. Druga trka je propala zbog slabe organiza-cije, a prva je opstala iako se nije treningx hoe li novinari koji prate utrku uope dobiti plae i hoe li biti novca za nagrade.

Obiljeava kraj sezone i esto se naziva penjakom klasikom.

Plan ishrane * kcal* i treninga za mršavljenje –

Na taj nain je i opasnost od ispadanja iz ruke manja. Na usponima je vano zadrati oputeno tijelo, oputene ruke i ramena zbog ovoga, ali i manjeg miinog umora. Na cestovne bicikle teko je instalirati blatobrane, ak i one koji su predvieni za cestovne bicikle pa je ne-kad potrebno ishdane improvizacije.

Kontakt s gumom treba biti lagan i bez puno otpora. Oblik felge diktira i mogunost upotreba guma.

@nsidokdkdbwjqmqm

Danas su lanci ui nego ikada pa samim time i krhkiji. Potrebno je gledati bar m naprijed, kad se uoi rupa ili slino na cesti korigira se smjer kretanja toliko da ju se zaobie bez naglih pokreta i promijena smjera. Brijanje noguBrijanje nogu je potrebno zbog aerodinamike, boljeg hlaenja nogu, lake masae i lakeg ienja rana u sluaju pada.

Zaustavljanje zbog kvara moe biti neugodno u nonim satima.

Dnevnik & Tablica Kalorija

Na prvi pogled nevidljiva razlika u kvaliteti rukavica moe imati znaajan odraz na udobnost. Imaju rupu na donjem dijelu za blokeje koja trenijga biti dovoljno velika da blokej cijeli moe izai van. Prije davanja smjene tj. Zanimljivo je to da su istovremeno bile pokrenute dvije utrke po Italiji. Isgrane vjebom taj niz pokreta postaje prirodan. Skakanje biciklom je jednostavno i lako se naui. Neke duge gae dolaze bez uloaka jer su predviene da se nose kao dodatni sloj preko kratkih biciklistikih gaa.

  JOLA SIGMOND VISUAL IQ TESTS PDF

Dnevnik & Tablica Kalorija for Android – APK Download

U prometu je sigurnije utaknuti lijevu nogu pa je poeljno uvjebati kretanje na taj nain. Ispro-bavanje je bolje obaviti u popodnevnim ili veernjim satima jer je noga tada malo vea. Udarac u taj predmet na cesti e pritisnuti gumu uz felgu i probuiti ju. Materijal bi trebao biti neki koji se ne klie, to je osobito vano za rukavice za zimsku vonju kad su uvjeti vlani pa je i volan skliskiji.

Sjedalo ne smije biti previe mekano. Hrana je gorivo za bicikliste i naravno da bez nje bicikl ne ide dobro. Sila na pedalama je tako ravnomjernija. Mogue je postii gotovo istu brzinu uobiajenim i be-skrajno sigurnijim poloajem uz malo panje na detalje. Utrka se vozi na odreeni broj krugova ili na vrijeme.

Ako se bicikl pri veim brzinama pone tresti treba gornju cijev okvira pritisnuti nogama. KotaiKotai cestovnog bicikla su nakon okvira najvaniji imbenik kvalitete bicikla. Ovo ne izgleda logino, ali je puno sigurnije i bre od dnsvnik volana u smje-ru zavoja.