MAGNAT XCITE 561 PDF

Bekijk en download hier de handleiding van Magnat Xcite Autoradio/CD speler (pagina 15 van 95) (Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano. Are you looking for the the instruction manual of the Magnat Xcite ? View the user manual of this product directly and completely free. Magnat Xcite 4/3/2 Channel Amplifier Brand & Model Magnat Xcite 4/3/2 Channel Amplifier Watts Max Power Measurements ” x ” x.

Author: Kegami Grokinos
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 4 December 2013
Pages: 381
PDF File Size: 15.53 Mb
ePub File Size: 20.6 Mb
ISBN: 487-2-84033-554-8
Downloads: 7141
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akikree

The use of the low-pass filter used is described in Chapter 5.

Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen magnnat, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

The input sensitivity may be adapted to any car radio or tape deck.

Il dispositivo di protezione si dovrebbe trovare nelle vicinanze della batteria, per motivi di sicurezza la lunghezza del cavo dal polo positivo della batteria fino al dispositivo di protezione deve essere inferiore a 60 cm.

Stellen Sie am Regler 7 bzw.

Sistemul nostru a detectat o problema

Table of Contents Page: Con questa regolazione sono garantite normalmente sufficienti riserve di potenza in presenza di un rapporto segnale rumore ottimale.

Girare il regolatore di volume audio della radio sulla posizione centrale e registrare poi il regolatore del mgnat d’ingresso 3 e 4 in modo tale da ottenere un volume audio magnt. Turn the volume control of your radio to its central position and then adjust the input-level controls 3 and 4 to produce an average medium volume.

  GINASTERA MILONGA PDF

If the amplifier is operated with lower terminal resistances or incorrectly used as.

Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. I have recently bought Magnat Xcite car amp on ebay and now I want to get a good sub-woofer for it.

Magnat Xcite (Mono-Amp) ― Автоэлектроника AutoAudio

Being a 4 channel amp it’s not a good match for a single subwoofer. Increased output power can be achieved by switching two amplifier channels in an amplifier together in bridging mode. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Plaats de zekering pas na afloop van alle installatiewerkzaamheden inclusief luidsprekeraansluitingen.

Perhaps the users of ManualsCat. De elektrische leidingen die over het algemeen voor auto’s worden toegepast in boordnetten zijn niet voldoende voor de behoefte van een eindversterker.

De Xcite biedt nieuwe kwaliteiten op het gebied van car hifi-weergave in de auto; door de indrukwekkende capaciteitsreserve voor lage bassen, de lage vervormingsfactor of de neutrale weergave. Inserire il dispositivo di protezione dopo aver terminato i lavori d’installazione compresi i collegamenti degli altoparlanti.

Posizionare l’interruttore 9 o 10 su “ON”. By using the ‘Select a language’ button, you can choose the language of the manual you want to view. The 651 becomes void in such cases. Dat geldt vooral voor een installatie met verschillende luidsprekers of voor een complex meerwegsysteem.

It is very important that the connection is good. Es ist sehr wichtig, eine gute Verbindung herzustellen. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. Ausgangsleistung 1 kHz Sinus Burst 2: Registrare sul regolatore 11 o 12 la frequenza di transizione desiderata.

Laat de montage bij voorkeur xxite een vakbedrijf doorvoeren.

Magnar solo brevemente forti segnali di test, per evitare danneggiamenti agli altoparlanti. The filter’s high edge steepness is responsible for the precision reduction of medium and high frequency ranges. All manuals on ManualsCat. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Only insert the fuse when all installation work, including the connection of the loudspeakers, has been completed.

  FINKENZELLER RFID HANDBUCH PDF

Kon Electronic :: View topic – magnat Xcite – pareri

The amplifier may not be installed in small confined spaces or spaces without air circulation e. Een goede verbinding is van groot belang. You could run a pair of lower power 4 ohm subs reasonably well. The amplifier may not be installed in small confined spaces or spaces without air circulation e. Draai de volumeregelaar van uw radio op gemiddeld volume en stel dan de ingangsniveauregelaar 3 en 4 dusdanig in, dat er een gemiddelde geluidssterkte hoorbaar is.

Harm to minors, violence or threats, harassment or privacy invasion, impersonation or misrepresentation, fraud or phishing, show more. All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below. T ur n the volume. Please make sure that you describe your difficulty with the Magnat Xcite as precisely as you can. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.