KABARY MALAGASY PDF

ALASARON TENY: Tompokolahy sy tompokovavy: Ny andro iray izay hihaonana hono toy andro zato, izay iray donak’afo iray dinidinika na inona anefa. Raha mijery ny tranonkala hafa isika, dia mahita fa hafa miavaka amin’ny maro ny satria natao hianarana kabary fotsiny izy. Ohabolana: kabary Fanazavana malagasy, Kabary tsy efa tsy andoavana andevo antitra. Nataonao ho very angaha aho, no narianao tamin-kabary.

Author: Yozshunos Brazragore
Country: Republic of Macedonia
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 19 December 2005
Pages: 447
PDF File Size: 20.13 Mb
ePub File Size: 18.68 Mb
ISBN: 564-9-32423-429-4
Downloads: 85486
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akigar

Arivo teny, zato kabary: Maivana ny fahoriana noho ny fanontronanareo.

Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an’ i Madagasikara : /bins/ohabolana/kabary

Koa irinay izany teny izany, tompoko, ho balisama hanasitrana ny fery, ho lamba hamaoka ny ranomaso ka hitondra fiononana tanteraka ho anareo. Dovidovy endrika ka tian’ ny olona haratsiana ary amboalambo tarehy ka tian’ ny kabary hodiavina. Cent paroles, mille discours; un seul est vrai. See more of Kabary Malagasy on Facebook. Ny vilany mitongila adidy ny toko, ny basy tsy mipoaka adidin’ny vanja, ny omby mahia adidin’ny fahitra, ny akoho tsy maneno adidin’ny fisoko, ary ny kabary raha mati-maso adidin’ny malagasy tompony.

Eny fa na dia izao andro efa madiva ho maizina izao ary mbola manotrona anay eto ianareo. Ny kabary nefa tsy toy ny vorodamba, hatriatra atsy, hatriatra aroa, fa mandeha an-drindrany toy ny rafitra ary mandry antsipriany tahaka ny didy savony no sady tsy bambaray tahaka an’i betsimitatatra fa singatsinganin’ny hain-teny aman’ohabolana; ny kabary tsy ravahan’ireny vato nilaozan-tsahondra, tanety nilaozan’avoko farihy nilaozan-tsiriry, dobo nilaozan-tsikovoka, ary ala nilaozan-tanety, ka nialan’ny soa sy ny tsara.

Fanatsafana Azafady Azatsiny Hasina sy arahaba ary firarian-tsoa Ranjan-kabary Mamaly ny tokim-pitiavana Manolotra hajam-bolana na solom-bodiondry Mangataka ny ampandrosoana ny zatovovavy Misaotra tamin’ny fampandrosoana ny zatovovavy ary manolotra peratra Misaotra amin’ny fahavitan’ny dinika, misaotra amin’ny sakafo ary mangata-dalana MPAMOAKA: Tanan’ aolo tsy ilaozam-pandrotrarana ; hadivory tsy ilaozan’ ambiaty ; teny maro tsy ilaozan’ izay ota.

Aza manao kabary ambony vavahady. Fitenenana somary ohabolana enti-milaza fotokevitra iray, dia ny hoe: Rafitry ny kabary kabary am-panambadiana Fanaladiana Kabary am-bohitra kabary am-pandevenana Ranjan-kabary samihafa Ny mpikabary rindran-teny an-kabary.

  CESSNA 172S POH PDF

Teny ifaharan’ny fanapahan-kevitra noraisina Koa raha te hanampy anay ianao, alefaso Orange Money: Impiry moa isika no mbola tsy nanao ho zava-dehibe ny kabary, kahary fa na dia hoe efa noho ny fombafomba ihany aza izany.

Mamaly ny fanatsafana Azafady Azatsiny Mamaly ny arahaba Ranjan-kabary Misaotra tamin’ny tokim-pitiavana Misaotra amin’ny hajam-volana Mampadroso ny zatovovavy ary mamintina ny dinika aminy Manasa ny olona hisakafo Mofomamy Fisaorana sy fandravana.

Fikambanana Fikambanana Toerana iombonana Non-malagasy speakers.

rindran-teny an-kabary

Ny fisainana Impiry moa isika no mbola tsy nanao ho zava-dehibe ny kabary, eny fa na dia hoe efa noho ny fombafomba ihany aza izany. Ankoatr’izay, raha mahatsikaritra olana ara-tekinika ianao dia mivoaha kely aloha; avy eo miverina miditra ihany na manorata ato. Ao ianareo namana maro, ny mpanao gazety, ny mpandrindra izao lanonana izao dia mendrika ny hisaorana tanteraka satria tsy malabasy mahatsiaro ny reraka ianareo ny fanampianareo anay ary tsy mbola tao an-tsainareo ny hanosi-bohotanana ny fangatahanay ny hiara-iasa aminareo.

Kanefa anjarantsika no mampifanovona ny famaritana any amin’ireny takelaka ireny mba hahazoantsika famaritana mifandraika amin’ny fahatsapantsika ny kabary sy ny maha-izy azy ny kabary.

Rafitry ny kabary

Vako Urban Mozika Artist. Ary tsy misy mihitsy mampiavaka anao amin’ireny mpikabary malama vava ireny afa-tsy ny hoe ” mbola votsa vava ianao. Ny Boky aza no toa manakaiky azy kokoa, fa natao endrika tranonkala izy mba ho mora vakiana sy mora hianarana; satria efa maro ny olona mampiasa aterineto amin’izao vanin’andro iainantsika izao.

Voaova farany tamin’ny 25 Novambra amin’ny Kabary tsy mahavery olona. Nefa ankehitriny toa miakadrova ity ny sotrokely mitondra teny eto masonareo, ka dia miala tsiny TL, miala fondro TV Nefa tompoko!

Ny isa moa tompoko, fitarihana isa,ny tady fitariham-bato fa ny azafady kosa fitarihan-teny, koa manolotra azafadyTL, manolotra azafady TV, indrindra indrindra fa manoloana izato voninahitrareo ny maivana ato raha tahaka ny vato, silam-bato fanao tambi-toko, songosongo fanao sisin-tsaha. Akory avy anareo tompoko Vangiana: Fa raiso tsirairay ireo voatanisa etsy ambony ary tovano amin’ny fahatsapanao ny kabary ihany koa; ho hitanao fa tontolo midadasika sarotra faritana ary tsy voafaritra ny atao hoe kabary.

  AAA CAMPBOOK PDF

Dia honerako ny lasa!

Andro 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Volana 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Taona Marihana kabaru, fa santionany fotsiny ireo lisitra hitanao ireo mba anehoana ny firafitry ny kabary amin’ny ankapobeny. Eto dia mitodika aminareo RAD ny tenako, zary fanaka tokoa ny hazo satria natao tsaravoatra, ary malayasy olona izahay fa nataonareo tsarakolo.

Fatratra ery izy izany! Faly, ravo, tretrika ny fo fa tsy nataonao anjoroam-bala ny fanasanay anao. Discours des gens de Vonizongo: Ny resaka Io izaho sy ianao mifampitafa io anie ka kabary no ataontsika.

Rafitry ny kabary – Instant Malagasy

Ny lango no misy hono, teny ierana avy vary, ny vero no afa-mijoro teny erana avy rivotra, ny jabo no azo tafiana teny ierana avy landy, fa izaho no afa-mandahatra kosa dia misolo tena ireto valala-be mandry manoloana anareo eto izao, ka izay no anaovako azafady.

Mafy tokoa izay fahoriana midona aminareo izao satria folaka andry niankinana, toro vato fandiavana ny ankohonana, ary potraka fefy mpanohan-drivotra ny fianakaviana. Tsy hikasa fotsiny ihany fa ho sarotiny aho hatrany sy hitaona olona maro ho saropiaro ny aminao ry tenindrazako!

Jereo fepetram-pampiasana ho an’ny antsipirihany. Kabarin -d Rainisalama ka ny sisa manaraka ihany. Ho antsika efa mpitsidika anefa, dia mahatsikaritra fa nasim-panavaozana izy mba hifanaraka amin’ny fijerin’olo-mandroso. Ka aza atao hoe inona iny na tsy hay aza, fa ny teny sy fiteny no iray amin’ny maha firenena ny firenena; ary ny kabary no iray amin’izay maha malagasy ny malagasy.

Kabary misy hena ratsyka izay mahery vava ihany no amboninjato.